Pressrum

Pressrum

Pressrum

Välkommen till Myndighetsnätverkets pressrum. Här kommer du att kunna ta del av pressinformation och nyheter.

Myndighetsnätverkets logotyp

Här kan du hämta vår logotyp. Klicka på den du vill ladda ned.

Myndighets-
nätverkets logotyp

Här kan du hämta vår logotyp. Klicka på den variant du vill ladda ned.

Liggande logotyp

Filformat: eps. För tryck.

Stående logotyp

Filformat: eps. För tryck.

Liggande logotyp

Filformat: png. För webb.

Stående logotyp

Filformat: png. För webb.

Kontakt

Presskontakt för Myndighetsnätverket:
Johan Landin, e-post: johan.landin@trafa.se, telefon: 010-414 42 12