Myndighetsnätverket

Myndighetsnätverket

Myndighetsnätverket

Myndighetsnätverket i Jämlands län

Myndighetsnätverket erbjuder fysiska och digitala mötesplatser för samverkan och kunskapsutbyte mellan myndigheter i länet. Syftet med nätverket är att ge förståelse och inblick hur vi kan lära oss av varandra för att nå gemensam framgång.

Myndighetsnätverket är en strategisk satsning som initierats av Länsstyrelsen Jämtlands län för att bilda en väl fungerande och attraktiv miljö som möjliggör fler arbetstillfällen inom den statliga sektorn i länet. Målsättningen är att stärka länet som område att bo och arbeta i.

I dagsläget ingår tio myndigheter tillsammans med Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen i nätverket.

Tillsammans arbetar vi för ett växande Jämtlands län.

Manifestet

Vi har tillsammans tagit fram ett manifest som leder Myndighetsnätverket i arbetet framåt:

”Vi är stolta över att bo och verka i Jämtlands län. Vi stärker varandra genom konstruktiva samarbeten och skapar nya vägar mellan våra verksamheter. Vi är experter inom olika områden och inspirerar varandra och vår omvärld. På så sätt utvecklar vi progressiva arbetssätt anpassade för morgondagens samhällsutmaningar”

 

Fakta:

Myndighetsnätverket består av Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan,  Länsstyrelsen Jämtlands län, Mittuniversitetet, Polisen, Skatteverket, Statens servicecenter, Tillväxtanalys, Trafikanalys, Östersunds kommun samt Region Jämtland Härjedalen.

Är din myndighet eller kommun nyfiken på att vara en del av nätverket? Ta kontakt med oss! Vi ser gärna att nätverket fortsätter att växa och att fler ska få vara en del av det.