Välkommen till Myndighetsnätverket i Jämtlands län

Jämtlands län är ett område där tillväxt och hållbar samhällsutveckling ligger i fokus. Här samarbetar vi för att bredda kompetensen och öka attraktionskraften hos statliga myndigheter i länet.

Välkommen till Myndighetsnätverket i Jämtlands län

Jämtlands län är ett område där tillväxt och hållbar samhällsutveckling ligger i fokus. Här samarbetar vi för att bredda kompetensen och öka attraktionskraften hos statliga myndigheter i länet.

Välkommen till Myndighetsnätverket i Jämtlands län

Vi är stolta över att bo och verka i Jämtlands län. Här är vi experter inom olika områden med möjlighet att inspirera varandra och vår omvärld. Tillsammans arbetar vi för vårt gemensamma mål: ett växande Jämtlands län.

Vi är stolta över att bo och verka i Jämtlands län. Här är vi experter inom olika områden med möjlighet att inspirera varandra och vår omvärld. Tillsammans arbetar vi för vårt gemensamma mål: ett växande Jämtlands län.

Jämtlands län är ett område där tillväxt och hållbar samhällsutveckling ligger i fokus. Här samarbetar vi för att bredda kompetensen och öka attraktionskraften hos statliga myndigheter i länet.

Vi är stolta över att bo och verka i Jämtlands län. Här är vi experter inom olika områden med möjlighet att inspirera varandra och vår omvärld. Tillsammans arbetar vi för vårt gemensamma mål: ett växande Jämtlands län.

Myndighetsspaning 24/9 kl 11.30-12.30

Under den här myndighetsspaningen kommer du få höra mer om Vinnovas satsning på coworking inom offentlig sektor som lett till ett pilotprojekt där två coworkingmiljöer nu utformas och testas i Östersund och Stockholm med start i november.

Vi kommer att ta er med på en resa in i Samverket och inte minst berätta mer om hur man kan vara en del av dessa miljöer. Ni kommer bjudas in att delta i ett spännande samtal om flexibilitet, innovation, statlig gemenskap och andra möjligheter som kan komma ur den här satsningen.  Anmälan kommer inom kort. 
Dator med en konferens

Myndighetsfestivalen

Stort tack till alla er som på något sätt deltog under årets festival på temat Framtidens arbetssätt. På återseende 7-11 februari 2022! 

Läs mer om Myndighetsfestivalen 2021

Samverket

Sveriges första innovations- och coworkinghubbar för offentlig sektor pilotas just nu inom ramen för Vinnova-satsningen Samverket. Idén lyftes inom Myndighetsnätverket för ett par år sen och vi är väldigt glada att vi nu får möjligheten att vara en del i utformningen av konceptet och testa det i Jämtland. Läs mer om Samverket här

Vårt manifest

Vi har tillsammans tagit fram ett manifest som leder Myndighetsnätverket framåt i arbetet:

”Vi är stolta över att bo och verka i Jämtlands län. Vi stärker varandra genom konstruktiva samarbeten och skapar nya vägar mellan våra verksamheter. Vi är experter inom olika områden och inspirerar varandra och vår omvärld. På så sätt utvecklar vi progressiva arbetssätt anpassade för morgondagens samhällsutmaningar”

Är din myndighet eller kommun nyfiken på att vara en del av nätverket? Ta kontakt med oss! Vi ser gärna att nätverket fortsätter att växa och att fler ska få vara en del av det. Se kontaktuppgifter i sidfoten.

Vårt Manifest

Vi har tillsammans tagit fram ett manifest som leder Myndighetsnätverket framåt i arbetet:

”Vi är stolta över att bo och verka i Jämtlands län. Vi stärker varandra genom konstruktiva samarbeten och skapar nya vägar mellan våra verksamheter. Vi är experter inom olika områden och inspirerar varandra och vår omvärld. På så sätt utvecklar vi progressiva arbetssätt anpassade för morgondagens samhällsutmaningar”

Är din myndighet eller kommun nyfiken på att vara en del av nätverket? Ta kontakt med oss! Vi ser gärna att nätverket fortsätter att växa och att fler ska få vara en del av det. Se kontaktuppgifter i sidfoten.