Myndighetsfestivalen 2022 – Samverkan och ett förändrat arbetsliv

För tredje året i rad arrangerar Myndighetsnätverket i Jämtlands län Sveriges bästa (och enda) myndighetsfestival, 7-11 februari. Det blir en vecka fullspäckad med föreläsningar, diskussioner och paneldebatter. Pågrund av pandemin har vi även i år ställt om till en helt digital festival!

Myndighetsfestivalen 2022 fokuserar på hur vi kommer arbeta i framtiden: vilka möjligheter och utmaningar som väntar runt hörnet. Det speciella år vi haft hittills under pandemin har redan förändrat och satt fart på nya sätt att arbeta tillsammans på distans.

Framtidens arbetssätt kan rita om kartan även om det traditionella finns kvar. Det öppnas nya möjligheter i takt med att tekniken utvecklas.

Program 2022

Program 2022

Program 2022

Festivalprogrammet

Festivalen planeras för fullt och programmet har börjat ta form. Se till att följa vår LinkedIn-kanal så att du får senaste uppdateringarna och inte missar när det tillkommer nya programpunkter. Och framför allt, passa på att boka din plats på de pass du vill delta på och sprid ordet till kollegorna.

Måndag 7 februari

12.00 – 12.45  Mittuniversitetet
Invigning av festivalveckan! Uppsnack och föredrag om gruppen akademiker med elitidrottarbakgrund som ger sig ut på arbetsmarknaden. Läs mer och anmäl dig här

14.00 – 14.45  Statens servicecenter
Samverkan som uppdrag – ett kundbemötande i världsklass. Läs mer och anmäl dig här

15.00 – 15.45  Östersunds kommun
Framtidens arbetsliv är här – Östersunds kommun bygger nytt och flexibelt. Läs mer och anmäl dig här

Tisdag 8 februari

11.00 – 11.55  Region Jämtland Härjedalen och Borlänge kommun
The remote work region or municipality – utopi eller möjligt redan nu? Läs mer och anmäl dig här

12.00 – 13.00  Digitalt lägereldssamtal
Samtal runt lägerelden – om vinsterna med det digitala arbetslivet. Läs mer och anmäl dig här

13.00 – 14.00  Polisen
Polisens särskilt utsatta områden – hur kan man undvika att hamna där? Läs mer och anmäl dig här

14.30 – 15.15  Skatteverket
Verksamhetsdriven IT-utveckling. Hur då? Läs mer och anmäl dig här

Onsdag 9 februari

10.15 – 11.00  Östersunds kommun
S:t Olavsleden – Regional och gränsöverskridande utveckling genom samverkan. Läs mer och anmäl dig här

11.00 – 11.25  Region Jämtland Härjedalen
Från pärm till skärm – digitaliserad flyttvägledning hjälper inflyttare ta steget. Läs mer och anmäl dig här

11.30 – 11.55  Region Jämtland Härjedalen
Digitala arbetssätt inom vården. Läs mer och anmäl dig här

12.00 – 13.00  Digitalt lägereldssamtal
Samtal runt lägerelden – om kompetensbehov och inflyttning. Läs mer och anmäl dig här

15.00 – 16.00  Arbetsförmedlingen
Samarbete i förändring. Läs mer och anmäl dig här

Torsdag 10 februari

09.00 – 10.00  Polisen
Polisen patrullerar på nätet – om ett utforskande arbetssätt för att nå nya målgrupper online. Läs mer och anmäl dig här

11.00 – 11.40  Länsstyrelsen
På spaning – om samverkan med fyra landshövdingar och en generaldirektör. Läs mer och anmäl dig här

14.00 – 15.00  Statens servicecenter
Samverkan som uppdrag – framtidens servicekontor. Läs mer och anmäl dig här

Fredag 11 februari

9.00 – 10.00  Östersunds kommun
Digiresan – en enklare vardag. Läs mer och anmäl dig här

12.00 – 12.45 
Avslutning på festivalveckan! Läs mer och anmäl dig här

Invigning av festivalveckan!

Uppsnack och föredrag om gruppen akademiker med elitidrottarbakgrund som ger sig ut på arbetsmarknaden

Måndag 12.00 – 12.45  Mittuniversitetet

Dags att sätta tonen för årets festival! Mittuniversitetets rektor Anders Fällström tillsammans med Jämtlands läns landshövding Marita Ljung kommer att inleda och ge sin syn på årets tema. Ni kommer också få höra lite kort om myndighetsnätverket, varför vi varje år laddar upp med en festivalvecka och vad som mer sker inom nätverket just nu.

Efter denna inledning lämnar vi över ordet till Agnes Wredenberg från Mittuniversitetets idrottsakademi (Riksidrottsuniversitet) för att berätta om en spännande och stor grupp akademiker och elitidrottare som utbildas innanför universitetets väggar och ger sig ut på arbetsmarknaden.

Agnes Wredenberg är projektledare för Mittuniversitetets uppdrag som Riksidrottsuniversitet. Med en bakgrund från skidskyttevärlden och utbildad elittränare ligger idrottsfrågor nära till hands och framförallt möjligheten att lyfta, och lära av, idrotten och idrottare i ett större perspektiv i samhället. 

På bilderna: Marita Ljung, Anders Fällström och Agnes Wredenberg

Samverkan som uppdrag – ett kundbemötande i världsklass

Måndag 14.00 – 14.45  Statens servicecenter

Statens servicecenter ansvarar för över 100 servicekontor runt om i landet där vi tillhandahåller statlig service för Sveriges medborgare. Vår kontorsområdeschef Bengt-Åke Sundelin, som har god insikt i verksamheten, berättar om hur servicekontorens roll ser ut. Han beskriver hur kundmötena kan se ut och vilket arbetssätt som krävs för att på ett professionellt sätt bemöta våra medborgare och företag.

Vi ger även en liten inblick i hemligheten bakom ett nöjd kund-index på höga 93 av 100. Vad är god service egentligen?

Om talaren
Bengt-Åke Sundelin är kontorsområdeschef för servicekontoren i Östersund, Strömsund, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik sedan 2009. Han har en bakgrund som officer och apotekschef. 

På bilden: Bengt-Åke Sundelin

Framtidens arbetsliv är här – Östersunds kommun bygger nytt och flexibelt

Måndag 15.00 – 15.45  Östersunds kommun

Östersunds kommun bygger nytt kommunhus samtidigt som vi bygger för en distansoberoende organisation. 

Vi finns till för alla i kommunen. Våra lokaler hjälper oss att ge god service och jobba effektivt. För att vi ska kunna nå våra tillväxt- och hållbarhetsmål behöver framtidstro och innovativt tänkande synas tydligt. Det ska genomsyra vårt kommunhus och märkas tydligt för såväl medarbetare som andra i kommunen att Östersunds kommun vågar utmana och tänka nytt om arbetsplatslösningar, arbetssätt och förtroende för medarbetarna.

Vi är en modern och attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetare förutsättningar för ett mer flexibelt arbetsliv genom att vara en distansoberoende organisation. En distansoberoende organisation är en del av utvecklingen av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Genom att när det är möjligt erbjuda var ifrån man vill och kan utföra sitt arbete ger vi medarbetaren förutsättningar att prestera och nå bästa resultat.  Vi har de bästa medarbetarna och vill kunna attrahera och behålla de i framtiden. Vi visar omtanke och tillit till våra medarbetare genom att så långt som möjligt erbjuda förutsättningar för ett flexibelt arbetsliv. ​Det tror vi leder till ökat engagemang och utveckling.

Om talarna
Lena Ericsson arbetar som HR-konsult med strategiska uppdrag inom ledarskap och medarbetarskap, arbetsgivarvarumärket och kulturen Framåt med hjärtat samt strategisk kompetensförsörjning.

Helena Wik arbetar som HR-konsult, Rehabiliteringskonsult med hälsa och rehabilitering, arbetsmiljö och mångfaldsfrågor men även som delprojektledare i projektet Framtidens kommunhus. 

På bilderna: Lena Ericsson och Helena Wik

The remote work region or municipality – utopi eller möjligt redan nu?

Tisdag 11.00 – 11.55  Region Jämtland Härjedalen i samarbete med Borlänge kommun

Former för remote work, digitala möten, co-working, och digitalt samskapande (eng co-creation) är på allas läppar under den pågående pandemin. Men hur ser verkligheten och framtiden ut, och vilka mål är rimliga att sätta för en kommun eller region, som vill erbjuda distansoberoende arbetssätt för sina medarbetare?

I denna interaktiva workshop delar Region Jämtland Härjedalen och Borlänge kommun med sig av sina handlingsplaner och erfarenheter utifrån två pågående pilotprojekt, bl.a. med fokus på regional talangrekrytering och kompetensförsörjning utifrån uppbyggnad av ett länsövergripande nätverk för co-working, samt hur ett systematiskt och planerat hemarbetet kan leda till stora effektiviseringar inom kommunens befintliga kontorsytor. Arbetet sker agilt i lärandeprocesser och i nära samverkan mellan medarbetare, ledare och forskningen inom hållbar arbetsmiljö och organisationsledning på både Mittuniversitetet Campus Östersund och Högskolan i Gävle. 

Om talarna
Erik Noaksson, strateg inom regiondirektörens stab, vid Region Jämtland Härjedalen, och Sandra Sjöberg, strateg inom samhällsbyggnadssektorn, vid Borlänge kommun, koordinerar respektive organisations omställningsprocesser för utveckling av nya former för kontinuerligt distansarbete. Erik och Sandra kommer under den första timmen öppenhjärtigt dela med sig av de förberedelser, analyser, frågeställningar och utmaningar som de hittills har upplevt. 

På bilderna: Erik Noaksson och Sandra Sjöberg

Samtal runt lägerelden – om nya distansoberoende arbetssätt

Onsdag 12.00 – 13.00  

Öppet samtal och samskapande om möjligheterna, utmaningarna och vinsterna med de nya distansoberoende arbetssätten under ledning av Jenny Sandström från myndighetsnätverket.

Samtalet är en fortsättning på passet ”The remote work region or municipality – en utopi eller möjligt redan nu?” men det går utmärkt att var med i samtalet utan att ha deltagit tidigare.

Polisens särskilt utsatta områden – hur kan man undvika att hamna där?

Tisdag 13.00 –  14.00  Polisen

De flesta särskilt utsatta områdena i Sverige ligger kring våra större städer. Betyder det att mindre städer är utom risk? Vilka beröringspunkter finns? Hur kan vi tillsammans motverka och förebygga tendenser som om vi inte är vaksamma kan påverka oss och vår framtid?

Om talaren
Helene Ramsmo är kommunpolis i Göteborgs nordöstra delar. Ett lokalpolisområde som har fyra av polisens särskilt utsatta områden och ett riskområde. Som kommunpolis arbetar man med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor och ledordet är samverkan. Samverkan är central både externt och internt och enligt Helene nyckeln till att nå framgång i utsatta områden.

Helene har sina rötter i Jämtland och arbetade sina 25 första år som polis i Östersund. När hon lämnade Jämtland 2013 började hon arbeta som biträdande chef i Göteborg City och sedan 2019 arbetar hon i området Angered. 

Helene kommer att dela med sig av en del av de erfarenheter som hon samlat på sig under vägen.

På bilden: Helene Ramsmo

Verksamhetsdriven IT-utveckling

Tisdag 14.30 –  15.15  Skatteverket

Skatteverket berättar om en resa med att få till en mer verksamhetsdriven IT-utveckling, hur man har jobbat med att sudda ut gränserna mellan IT och den handläggande verksamheten. Berättelsen avslutas med en paneldiskussion där några utvecklare utifrån sitt perspektiv berättar om skillnaderna över tid. 

Om talarna
Tomas Pålsson jobbar som chef för den enhet som tar fram taxeringsvärden för rikets alla fastigheter. Karolin Wallström leder en enhet som jobbar med tjänsteutveckling. Både Tomas och Karolin är även involverade i pågående systemförnyelse inom Skatteverket.

På bilderna: Tomas Pålsson och Karolin Wallström

S:t Olavsleden – Regional och gränsöverskridande utveckling genom samverkan

Onsdag 10.15 – 11.00  Östersunds kommun

Norrlands trendigaste pilgrimsled. Den tusenåriga leden sträcker sig 580 km från Bottenhavet i öster till Atlanten i väster, från Selånger i Sverige till Trondheim i Norge. Men hur attraktiv är vår region att besöka egentligen och hur kan organisationer och näringsliv samverka gränsöverskridande för att växla upp hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft? Utmaningen ligger i att arbeta långsiktigt och att verkligen skapa förändring och utveckling som håller hela vägen. 

Om talaren
Med stort intresse för ledarskap och producerande företag har Marica Hamberg en skogsmästarexamen från SLU. 2017 lämnade hon skogsnäringen i samband med en mammaledighet och startade sitt första egna företag på landsbygden. Marica har sedan dess passionerat arbetat inom destinations- och verksamhetsutveckling. Anställd av Östersunds kommun arbetar hon idag inom projektet S:t Olavsleden med att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft i ett regionalt samarbete och verka för ett gränsöverskridande näringsliv mellan Sverige och Norge.

På bilden: Marica Hamberg

Från pärm till skärm – digitaliserad flyttvägledning hjälper inflyttare ta steget

Onsdag 11.00 – 11.25  Region Jämtland Härjedalen

Hur kan digitaliserad flyttvägledning bidra till ökad inflyttning till Jämtland Härjedalen? Projektet En attraktiv region är Sveriges största inflyttar- och kompetensförsörjningsprojekt och där har målgruppskunskap, samverkan över kommungränserna och digitaliserade arbetssätt lyft länets flyttvägledning från pärm till skärm. 

Om talaren
Sharre Blomqvist är projektledare för projektet En attraktiv region och tasteget.nu vars mål är att förenkla för inflyttare att ta steget till Jämtland Härjedalen. Med sig in i projektet har Sharre mångårig erfarenhet av att jobba med utvecklingsprojekt, kommunikation och marknad – alltid utifrån ett tydligt målgruppsperspektiv.

På bilden: Sharre Blomqvist

Digitala arbetssätt inom vården 

Onsdag 11.30 – 11.55  Region Jämtland Härjedalen

Mer information om programpunkten kommer inom kort. 

Talare
Anna Granevärn

Samtal runt lägerelden – om kompetensbehov och inflyttning

Onsdag 12.00 –  13.00  

Öppet samtal om kompetensbehov och inflyttning. Vilka förändringar kan vi se på arbetsmarknaden och vad tror vi kommer att bli viktigt framöver för att locka inflyttare och fånga kompetensbehov? Samtalsledare är Jenny Sandström från myndighetsnätverket.

Samarbete i förändring

Onsdag 15.00 – 16.00  Arbetsförmedlingen

I juli 2019 fick Arbetsförmedlingen uppdraget att i delar av landet ta fram utvecklade matchningstjänster i syfte att dra lärdomar inför reformeringen. Matchningstjänsten Rusta och matcha infördes i mars 2020 i 32 kommuner. I juni 2020 blev tjänsten även godkänd som ett ESF-projekt ett europeiskt socialfondsprojekt.

I regleringsbrevet 2021 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka användningen av utvecklade matchningstjänster. Därför infördes Rusta och matcha i hela landet under 2021. Parallellt med detta ska myndigheten dra lärdomar för att vidareutveckla matchningstjänsten för införande under hösten 2022.

En utmaning med tjänsten är att hitta nya former för samarbete och samverkan mellan leverantörer, arbetsförmedlingen samt andra organisationer som ex kommunerna. Under detta seminarium kommer du få höra mer om hur detta fungerar i praktiken. 

Om talaren
Malin Blomgren har lång erfarenhet på Arbetsförmedlingen och har främst haft inriktning på utveckling i sina roller. Idag är Malin projektledare för ESF rusta och matcha samt sektionschef på Tjänster Rusta och matcha.

På bilden: Malin Blomgren

Polisen patrullerar på nätet – om ett utforskande arbetssätt för att nå nya målgrupper online

Torsdag 09.00 – 10.00  Polisen

Är vi nära alla våra medborgare? Vad behöver vi göra för nå dit? Vilka arenor för kommunikation är framtidens mötesplatser?

Inspirerade av grannländer, med stöd av innovationsråd och en stor portion mod, genomfördes i början av november ett ”hackaton”, tillsammans med skolundgomar för att starta upp arbetet med nätpatrullering för svensk polis. Kommer 2022 bli året då svensk polis öppnar en ny polisstation på nätet?

Lyssna till deras erfarenheter från ”hackatonet”. Hur kan polisen inspirera andra myndigheter att följa efter?

Talare
Erik Bakkman, polisområdeschef i Jämtland och en av de drivande personerna bakom Hackatonet.

Björn Wickholm, polis och testpilot som lät sig guidas av skolungdomarna.

På spaning – om samverkan med fyra landshövdingar och en generaldirektör

Torsdag 11.00 – 11.40  Länsstyrelsen

Årets tema för myndighetsfestivalen är samverkan. Varför ska vi samverka? Vad kan vi åstadkomma om vi samverkar? Kan samverkan leda till innovativa lösningar? Kan vi som statliga myndigheter genom dialog och samverkan påverka utvecklingen av Norrland?

Är du nyfiken på vad de fyra landshövdingarna från Norrlandslänen samt generaldirektören från Tillväxtverket har för tankar om samverkan är detta ett seminarium för dig. Varmt välkommen att lyssna till fem spännande personer som spanar om vad samverkan kan leda till. 

Under seminariet kommer du att ha möjligt att ställa frågor direkt till alla medverkande. 

Talarna
Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län
Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län
Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län
Helene Hellemark Knutsson, landshövding i Västerbotten
Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

På bilden: Marita Ljung, Berit Högman, Lotta Finstorp och Helene Hellemark Knutsson

På bilden: Gunilla Nordlöf

Samverkan som uppdrag – framtidens servicekontor

Torsdag 14.00 – 15.00  Statens servicecenter

De statliga servicekontoren befinner sig i en intensiv utvecklingsfas. Vi berättar mer om servicekontorens utvecklingsresa, strukturerna som samverkan bedrivs inom och även om de utmaningar som finns. Vi ger även exempel på aktuella frågeställningar kring servicekontorens närvaro i socialt utsatta områden och inom området att motverka välfärdsbrottslighet.

Om talarna
Markus Gunnarsson, verksamhetsutvecklare, och Serena Cinque, utredare, har tillsammans gedigen erfarenhet av myndighetssamverkan och utredande arbete. De delar med sig av erfarenheter och utmaningar kopplade till samverkan kring servicekontor.

På bilderna: Markus Gunnarsson och Serena Cinque 

Digiresan – en enklare vardag

Fredag 09.00 – 10.00  Östersunds kommun

Hur kan Östersunds kommun göra vardagen enklare genom att satsa på digitalisering? Hur kan en kommun, med verksamhet inom så vitt skilda områden, samverka och tillsammans driva utvecklingsfrågor? Vad får medborgare och medarbetare ut av det? Vi tittar på exempel som genomförts inom ramen för kommunens digitaliseringsprojekt Digiresan.

Om talarna

Göran Tronde är projektledare/verksamhetsutvecklare på Östersunds kommun. Göran arbetar på kommunens IT-enhet och är, tillsammans med Sofia Alexandersson, projektledare för kommunens digitaliseringsprojekt Digiresan. I rollen som verksamhetsutvecklare har Göran initierat och drivit ett antal utvecklingsuppdrag i samverkan med andra verksamheter inom kommunen som lett till förändrat och förenklat arbetssätt hos verksamheterna. Göran är utbildad systemvetare.

Sofia Alexandersson är civilingenjören från Chalmers som brinner för teknik som förenklar människors vardag. Som en av projektledarna för Östersunds kommuns satsning Digiresan arbetar hon med att skapa förutsättningar för innovation och digital utveckling för både kommunens medarbetare och dess invånare. Sofia har tidigare erfarenhet från olika ledarroller inom den privata sektorn där hon bland annat hjälpt företag att förbättra sina R&D processer genom digitala analysverktyg. 2018 blev hon utnämnd till en av Sveriges mest lovande framtida ledare genom programmet Female Leader Engineer.

Jonathan Roth är utbildad personalvetare från Mittuniversitetet som har lång erfarenhet av olika ledarroller inom äldreomsorgen. Jonathan brinner för att arbeta med utveckling och digitalisering och arbetar sedan två år som verksamhetsutvecklare med fokus på e-hälsa och digitalisering. Jonathan deltar i kommunens digitaliseringsprojekt Digiresan som representant för vård och omsorg och är även ansvarig projektledare för införandet av digitala signeringslistor, ett projekt som blivit verklighet tack vare Digiresan.

På bilderna: Göran Tronde, Sofia Alexandersson, Jonathan Roth

Avslutning på festivalveckan!

Fredag 12.00 – 12.45  

Reflektioner från veckan som varit. Mer info om det här passet kommer inom kort.